Senior Pastor / Chairman
Rev. Dr. Henry Pillai
Vice Chairman
Dato Lim Kwang Mi
Secretary
Lim Fong Chuen
Treasurer
Dato John William Xavier
Board Member
Teoh Feh Leong
Board Member
James Tan Kong Ming
Board Member
Pastor Krishnakumar Bathumalai
Elder
Richard Chan Wee Chong
Elder
Thong Mei Chin
Elder
Leong Yin May
Elder
Jeremie Ting Keng Fui
Elder
Dr. Donald de Rozario
Elder
Yong Chin Wah